Nəzəriyyə və Təcrübə

Bütün tələbələr müəllimlə birlikdə hazırladığı məhsulu özü ilə aparacaq.