Müxtəlif biskvitlər, meyvə tərkibli (konfi, kulli, kompote), krustiland, ştreyzel və müxtəlif musslar. Ən universal muss proqramında yaşından və cinsindən asılı olmayaraq hər kəs iştirak edə bilər.