Bütün tələbələr müəllimlə birlikdə hazırladığı məhsulları özləri ilə aparacaqlar.