Kazımova Larisa

Larisa Kazımova 2 gözəl qız anası. İxtisasca maliyyəçi, amma analıq məzuniyyəti zamanı qənnadı işlərini tam mənimsəyib və artıq 5 ilə yaxındır ki, boyalı kurabiyələr, 3D cookies və müxtəlif desertləri mükəmməl formada bacarır.